Min mening om skatter og afgifter

Dato: 25. april 2015
Kategori: Meninger
Tags: PolitikSamfund, Skat, Afgifter#fv15, Skatter, Grundskyld, Ejendomsværdiskat, Registreringsafgift

For at finde frem til, hvilket parti, der skal have min stemme til det kommende folketingsvalg vil jeg frem til valget beskrive de samfundsmæssige emner, der interesserer mig mest. Det kommer til at omhandle alt lige fra socialpolitik, EU, økologi, beskatning, miljø, fordelingspolitk til kultur.

Ud fra mine egne betragtninger og overbevisninger vil jeg give hvert parti point alt afhængig af, hvor enig eller uenige jeg er med dem i hvert emne. Inden stemmeafgivelsen vil jeg foretage en vægtning af hvert emne, afhængig af hvor vigtigt jeg finder emnet, og lægge pointene sammen.
På den måde vil jeg finde ud af, hvilke partier jeg er mest enig i, og bør have min stemme.

Jeg er ingen ekspert. Jeg modtagelig for modargumenter til mine egne meninger, og har et naturligt ønske om at blive klogere og mere nuanceret, så kom endelig med dine betragtninger.

Størstedelen af statens indtægter kommer i form af skatter og afgifter. Dette i form af bl.a. personskatter, selskabsskat, skat af formuer, grundskyld, afgifter på bestemte varer og moms.
Grundlæggende ønsker landets politiske partier at give mest muligt service til borgerne (måske lige på nær Liberal Alliance). Service koster penge, hvorfor det det forstås at højere indtægter vil give mere service. Lavere udgifter vil ligeledes frigive økonomiske ressourcer, som kan bruges på service til borgerne.
Når staten skal justere sine indtægter er det ofte via skatter og afgifter. Dog er det intet incitament til at sætte skatterne og afgifter urealistisk højt. Selvom det på den korte bane ville betyde større indtægter for staten, ville befolkningen og virksomhederne simpelthen miste incitamentet til at arbejde og derved betale skat, og stoppe med at købe bestemte produkter pga. for høje afgifter.
Eksempelvis tjener staten på trods af at have verdens højeste afgift på biler, mindre på bil-afgifter, end Sverige gør (pr. person). Dette skyldes danskerne fravælger at købe nye biler pga. den høje afgift. Svenskerne køber derimod gerne nye biler da de ikke har samme høje afgifter. Det betyder at den svenske stat får flere penge i statskassen end den danske stat ved simpelthen at have afgift, der giver et større incitament til forbrug.

samlede_skatter_2008

Dog medfører nedsættelse af beskatning af og afgifter ikke altid øget incitament til at arbejde eller forbruge mere, hvorfor det kan føre til færre indtægter for staten. Færre indtægter betyder mindre service, hvilket kommet til udtryk ved at der skal spares på bestemte områder. Et eksempel på dette var VK-regerings skattelettelser i 2004, 2007, 2009 og 2010 som Anders Fogh Rasmussen udtalte: “Det koster ikke noget”. Det viste sig at være helt forkert og alene i skattelettelserne i 2010 kostede 18,5 mia. kr. viser tal fra Finansministeriet. Det medførte en henstilling fra EU, for ikke at have styr på økonomien. Kilde. Samtidig forværrede det Danmarks muligheder for at komme ud af finanskrisen.

De to ovensåtende eksempler viser altså, at det handler om at finde den rette balance mellem beskatning og afgifter, der giver indtægter til statskassen samtidig med virksomheder og befolkningen har et incitament til at skabe omsætning ude i samfundet, der gavner dem selv og den danske statskasse.
Derfor giver jeg ikke meget for generelle udmeldinger som “Lavere afgifter” “Lavere skat for alle”. Hvorfor dog sætte afgiften ned for eksempelvis maling, hvis det det ikke får efterspørgselen til at stige? Det vil i så fald bare betyde færre indtæger til statskassen, og derved mindre service til borgerne.
Svaret på det spørgsmål tør Liberal Alliance som eneste parti at svare på: Fordi det vil betyde at Hr. og Fru Jensen vil spare nogle penge når de køber maling som de kan bruge på at købe den service staten ikke længere vil kunne levere.

Personligt er jeg ikke tilhænger af Liberalismens “hver mand er sin egen lykkes smed”, da jeg tror at de stærke, rige og kloge vil udnytte (eller ikke tage tilstrækkelig hånd om) de svage i samfundet og glemme essentielle ting som miljøet og markedsfejl.
Derimod er jeg tilhænger af et samfund, hvor vi alle solidarisk tager et ansvar for at skabe et så retfærdigt samfund som muligt. Til dette er skatter og afgifter et udmærket værktøj.

Som tidligere nævnt findes der mange forskellige skatter og afgifter, hvorfor jeg har udvalgt dem som jeg har størst interesse i.

Indkomstskat
Danmark har et progressivt skattesystem, hvilket vil sige at jo mere du tjener jo mere skal du betale i skat.
Skattesatserne kan ses her.
De seneste beregninger fra de økonomiske vismænd (og OECD) viser at topskatten kan fjernes uden at belaste indtjeningen til staskassen. Faktisk vil arbejdsudbuddet stige i sådan en grad, at statskassen vil få ca. 1 mia. kr. ekstra. Kilde. Regnestykkets udfald afhænger af regnemetoden, hvorfor Skatteministeriet kommer frem til et modsat resultat. Værd at bemærke dog at Skatteministeriets regnedrenge benytter lige præcis den regnemetode, som den siddende minister ønsker. Skatteministeriets regnedrenge / embedesmænd er ikke uvildige og objektive, men tværtimod loyale overfor den siddende minister og hans ønsker via deres lydighedspligt.
På den baggrund har jeg større tillid til den uafhængige overvismands beregninger af skatte-elasticitet, der angiver hvor meget danskerne reagerer på skatteændringer.
Udfra et økonomisk synspunkt (flere indtægter = mere service) mener jeg derfor at en afskaffelse af topskatten er fordelagtig.

Jeg mener også at der skal være en større gevinst ved at arbejde for de lavtlønnede, hvilket også vil mindske uligheden.
Derfor mener jeg at der også skal gives skattelettelser for denne gruppe. Dette kan ske at forhøje personfradraget for personer med indtægter under eksempelvis 250.000 kr.
Dette tiltag vil være en udgift for statskassen. Denne nye udgift mener jeg skal finansieres ved ophævelse af fastfrysningen af grundskylden.

Grundskyld og ejendomsværdiskat
Når journalister og politikere udtaler sig om grundskyld er det de færreste, der faktisk ved, hvordan denne beskatning finder sted.
Grundskylden er en promille af en grunds værdi, som grundejere (boligejere) skal betale. Landets 98 kommuner, må bestemme promille-delen, den skal dog minimum være på 16 eller maksimalt 34. Grundens værdi vurderes på baggrund af vurderinger fra SKAT. I 2003 indførte man dog en lov, der begrænsede, hvor meget grundskylden kunne stige uanset, hvor meget grunden skulle vise sig at blive vurderet til. Dette var på baggrund af det fremadstormende boligpriser. Det blev besluttet at grundskylden kun maksimalt må stige 7 % (bliver ændret hvert år. 6,3 % i 2014) i forhold til sidste års grundskyld. Det betyder altså at rigtig mange grundejere betaler mindre i grundskyld, end de rent faktisk bør for at ramme den korrekte promille mellem 16 og 34 af grundens værdi.
Man skal altså have i baghovedet at grundejere i mange tilfælde ejer en grund, som er markant meget mere værd end der betales skat for.
Det samme er gældende for ejendomsværdiskatten. Kilde.

For at finansiere en sænkning af bundskatten / forhøjelse af personfradraget, mener jeg altså at loftet for ejendomsværdiskatten og grundskylden skal fjernes.

Selskabsskatten
Er en skat som virksomheder betaler af deres eventuelle overskud. Den var i 2014 på 24,5 % og frem til 2015 vil den falde til 22 %. Det skyldes at SR-regeringen i 2014 valgte at sænke den.
At sænke selskabsskatten er ikke et særligt effektivt redskab for at skabe yderligere vækst, hvorfor jeg ikke mener den skal længere ned.

Registreringsafgift
Jeg mener at samfundet vil have en klar gevinst ved at sænke registreringsafgiften ved køb af biler. Alle beregninger viser at dette vil betyde øget køb af biler, som samlet ved forhøje indtægten fra registreringsafgiften. Samtidig vil flere ældre biler blive udskiftet med nyere mere miljøvenlige biler, som vil gavne miljøet. Kilde.

Afgifter på fødevarer
Afgifter på sunde fødevarer skal afskaffes og i stedet indføres på usunde fødevarer.
Eksempelvis betales der op til 33 kr. i afgift for et kilo nødder. Til sammenligning betales der 0 kr. i afgift for sodavand. Kilde.logo_hvid-1

Hvor enig er partierne i ovenstående?

0 = slet ikke enig. 10 = helt enig.

a-logo_rA_d_gif_1_Socialdemokratiet:
 -Mener at skatten skal sættes ned for lavtlønnede og at grænsen for topskat skal forhøjes. Kilde.
– Ønsker ikke fjerne loftet for ejendomsværdiskat og grundskylde. Kilde.
 – Har sat selskabsskatten ned selvom, der findes langt mere effektive værktøjet for at skabe vækst.
– Afskaffede sukker- og fedtafgiften, men bibeholdt nøddeafgiften. Kilde.
 – Ønsker ikke at ændre registreringafgiften. Kilde.

Hvor enig er jeg: Jeg er kun enig med dem i forholdet omkring skat for lavtlønnede og topskat: 3 point.


downloadVenstre:
– Mener at skatten skal ned for både lavtlønnede, husejere og virksomheder. Kilde.
– Ønsker ikke fjerne loftet for ejendomsværdiskat og grundskylde. Kilde.
– Åben for nedsættelse af registreringsafgiften. Kilde.
– Var med til at afskaffe sukker og fedtafgiften. Kilde.

Hvor enig er jeg: Jeg er enig med dem i at sænke topskatten, skatten for lavtlønnede og nedsættelse af registreringsafgiften. Der tidligere historik med at indføre skattelettelser, blot for skattelettelsens skyld, uden at have foretaget korrekte beregninger af konsekvenserne af den, gør dog er jeg ikke er særlig sikker på deres politik på området: 4 point.

ikon1Liberal Alliance:
 – Ønsker at nedsætte skatten for alle befolkningsgrupper og virksomheder. Kilde.
– Ønsker at fastfryse ejendomsværdiskat og grundskyld. Kilde.
– Ønsker at sænke selskabsskatten.
– Ønsker at fjerne registreringsafgiften. Kilde.
– Var med til at afskaffe sukker og fedtafgiften. Kilde.
Hvor enig er jeg: Jeg er enig med dem i sænke skatten for lavtlønnede og topskatten, dog ikke i den grad de ønsker. Udover registreringsafgiften er jeg uenig på de andre området: 4 point.

download Radikale Venstre:
– Ønsker at sænke skatten for lavtlønnede og i stedet fjerne loftet for ejendomsværdiskatten og grundskyld. Kilde og kilde.
– Var med til sænke selskabsskatten, men har tidligere ytret sig negativt om sænkning. Kilde.
– Ønsker lavere registreringsafgift for miljørigtige bileder. Kilde.
– Ønsker lavere afgifter med sunde og grønne varer, men højere afgifter på usunde og ikke klima-venlige varer. Var dog med til at afskaffe sukker og fedtafgiften. Kilde og kilde.

 Hvor enig er jeg: Jeg er enig med dem i alle deres meninger, dog halter “handling bag ordene” dog efter: 8 point.

konservativeDet Konservative Folkeparti:
 – Ønsker generelt lavere skat. Kilde.
 – Ønsker afskaffelse af nuværende registreringsafgift. Kilde.
– Ønsker at fastfryse ejendomsværdiskat og grundskyld. Kilde.
– Var med til at afskaffe sukker og fedtafgiften. Kilde.

Hvor enig er jeg: Jeg er enig med dem i sænke skatten for lavtlønnede og topskatten, dog ikke i den grad de ønsker. Udover registreringsafgiften er jeg uenig på de andre området: 4 point.

DF-lille-logo-blaa(1)Dansk Folkeparti:
– Ønsker at sænke skatten for lavtlønnede, dog ikke topskatten eller selskabsskatten. Kilde.
– Ønsker at fastfryse ejendomsværdiskat og grundskyld. Kilde.
– Ønsker ikke at fjerne registreringsafgiften. Kilde.
– Ønsker ikke afgifter på usunde varer. Kilde.

 Hvor enig er jeg: Jeg er kun enig med dem i sænke skatten for lavtlønnede. 1 point.

sf_logo_2013_sfdkSocialistisk Folkeparti:
– Ønsker ikke lavere nedsættelse af topskat. Oplyser ikke om deres ønske for skatten for lavtlønnede. Kilde.
– Ønsker ikke nedsættelse af selskabsskat. Kilde.
– Ønsker at fastholde loft over ejendomsværdiskat og grundskyld. Kilde.
– Ønsker lavere registreringsafgift for miljørigtige bileder. Kilde.
– Ønsker lavere afgifter med sunde og grønne varer, men højere afgifter på usunde og ikke klima-venlige varer. Var dog med til at afskaffe sukker og fedtafgiften. Kilde.

Hvor enig er jeg: Enig med dem vedr. selskabsskat, registreringsafgift og afgifter på sunde varer: 5 point.

logoEnhedslisten:
– Skatten skal sænkes for lavtlønnede, mens topskatten og selskabsskatten skal hæves. Kilde.
– Ønsker at fjerne loftet for ejendomsværdiskat og grundskyld. Kilde.
 – Var med til at afskaffe sukker og fedtafgiften. Kilde.
 – Ønsker en modernisering af registreringsafgiften, der kun vil ramme meget miljørigtige bileder. Kilde.

Hvor enig er jeg: Kun enig med i at sænke skatten for lavtlønnede: 1 point.

download (1)Alternativet:
– Ønsker at sænke registreringsafgiften. Kilde.
– Ønsker lavere skat for lavtlønnede. Kilde.
– Oplyser ikke, hvad de mener om topskat, selskabsskat og afgifter.

Hvor enig er jeg: Svært at svare på, men når partiet ikke kan oplyse om deres politik er jeg ikke tryg på dette område: 3 point.

Læs mere om mine andre meninger her:
Min mening om miljøpolitik
Min mening om overvågning
Min mening om dagpenge

Om 

Jeg er en fyr på 26 år, der er glad for mad, natur, kaffe, kultur og politik.
Pt. bosiddende i Skotland, hvor jeg arbejder med jagt på et gods.
Uddannet indenfor Offentlig Administration. Senest arbejdet indenfor ejendoms- og erhvervsmæglerbranchen, som Kunde- og driftsansvarlig for Ejendomstorvet.dk
Derudover driver jeg et mobilt æblemosteri, Det mobile mosteri ( http://detmobilemosteri.dk )

  Følg mig her:
 • facebook
 • googleplus
 • linkedin
 • twitter

5 comments

 • Bibs

  Hej Jacob
  Liberal Alliance ønsker da også at give borgerne mest mulig service.
  Deres projekt er at give os noget mere og bedre, for alle de penge vi allesammen betaler – gøre systemet bedre og få mere for dine og mine penge 😉

  (Det kan undre mig hvor stor modvilje der generelt er mod LA og hvor få der faktisk har læst deres partiprogram….)

  Alt godt,
  Bibs

  View Comment
  • jacobdklarsen

   Hej Bibs

   Jeg har bestemt ikke stor modvilje med LA, men har faktisk respekt for deres måde at føre politik på.
   Og ved at erkende at deres “vidtgående forslag” (ikke negativt ment), har lige så vidtgående konsekvenser.

   Eksempelvis deres 2020 plan, indeholder en lang række initiativer, som de færreste partier har turde sige højt.
   Hvis planen føres ud i livet vil det betyde øget vækst i samfundet.
   Planen vil betyde 124.000 flere i job.
   Planen vil dog også betyde 92.000 færre offentlig ansatte, hvilket alt andet lige vil betyde, ringere service fra det offentlige.

   Denne forringet service vil den enkelte dansker dog kunne kompensenseer for ved at tilkøbe denne service fra det private marked eller via brugerbetaling. Dette vil der være råd til på baggrund af en lavere skat.

   Men hvis man ser bort fra at tilkøbe ekstra service (som det offentlige i dag udbyder) og brugerbetaling, vil den offentlige service bliver forringet af afskedigelse af 92.000 offentligt ansatte.

   View Comment
 • Bibs

  Jo, men den bliver ikke forringet med 92.000 x “vigtigt arbejde”. Ideen er jo netop at spare på papirarbejdet og de ineffektive arbejdsgange. Dem ser jeg rigtig mange af, da jeg har befundet mig i systemet i mere end 20 år. Man vil kunne spare mange lønkroner, uden at forringe service. På nogle områder vil service kun blive bedre for brugeren, da færre led vil gøre processen mere gennemskuelig.
  Uanset mener jeg at det offentlige system trænger til en gennemgribende renovering. Det er tungt og på nogle områder ineffektivt og forældet, hvilket også må være frustrerende og utilfredsstillende for de der arbejder i det.

  View Comment
  • jacobdklarsen

   Dertil kan jeg kun erklære mig helt enig.
   Jeg har en temmelig stor viden om offentlig bureaukrati qua mit studie (offentligt administration).

   Men jeg køber ikke argumentet at så store ikke besparelser i det offentlige ikke vil kunne mærkes på udbuddet af offentlig service.

   View Comment
 • Bibs

  Deri er vi enige. Partiprogrammer er jo også “drømmen om den perfekte verden” – vi ved det hele som regel ender med en blød mellemvare 😉
  Fin blog. Jeg kigger forbi igen!

  God dag

  View Comment

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *